Lập danh sách những người giúp bạn tìm việc làm

Khi tìm việc làm, nhờ ai và bằng cách nào để làm người tham khảo rất là quan trọng. Bạn cần phải chắc chắn rằng người này sẽ sẵn lòng và có thể làm người tham khảo tích cực cho bạn. Điều này quan trọng vì người tham khảo có thể tạo nên sự khác biệt cho quá trình tìm việc làm của bạn thành công hay không.

Thêm nữa, bạn không nên cung cấp tên người tham khảo nếu chưa được họ cho phép. Người tham khảo việc làm Hà Nội của bạn cần phải biết trước khi nào họ sẽ được liên lạc để thảo luận về bạn.

         Khi nào cần có người tham khảo

Trước đây, mỗi ứng viên khi tìm việc làm đều phải cung cấp một danh sách người tham khảo, có thể đính kèm với đơn xin việc và CV hoặc trong buổi phỏng vấn. Một vài môi trường việc làm Hà Nội truyền thống như giáo dục, luật,… vẫn yêu cầu bạn nộp danh sách người tham khảo trong bộ hồ sơ xin việc.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều như thế nữa. Theo xu hướng ngày nay, nhà tuyển dụng không còn yêu cầu danh sách người tham khảo (ít nhất là với ứng viên lần đầu tìm việc) – thông thường là vì chính công ty họ có chính sách không làm người tham khảo cho chính nhân viên của mình. Điều này xảy ra do một số tình huống những ứng viên không hài lòng với công việc cũ đã xin việc mới thất bại và quay sang kiện công ty cũ do đã làm người tham khảo tiêu cực, khiến họ không tìm việc mới thành công.

         Cách nhờ làm người tham khảo

Nếu bạn được yêu cầu nộp danh sách người tham khảo, thì bạn có thể nhờ người tham khảo bằng cách gọi điện hoặc gửi thư điện tử. Sử dụng thư điện tử có thể là cách tốt, vì nếu đối phương không muốn nhận lời bạn, từ chối qua thư điện tử sẽ dễ dàng cho họ hơn là nói chuyện trực tiếp với bạn.

Khi nhờ làm người tham khảo việc làm Hà Nội, đừng chỉ nói “Anh/ chị làm người tham khảo cho em được không?” hay “Anh/ chị viết thư tham khảo cho em được không?”. Thay vào đó, hãy hỏi “Anh/ chị có nghĩ là mình biết đủ rõ về công việc của em để làm người tham khảo giúp em không?” hoặc “Anh/ chị có cảm thấy thoải mái khi làm người tham khảo giúp em không?” hoặc “Anh/ chị có nghĩ mình có thể làm người tham khảo tích cực giúp em không?”. Bằng cách này, người tham khảo của bạn sẽ hiểu rõ liệu họ có thể đưa ra những lời tham khảo tích cực giúp bạn, hoặc liệu họ có đủ thời gian để viết thư tham khảo hoặc trả lời điện thoại từ nhà tuyển dụng không.

Khi người bạn nhờ đồng ý một cách tích cực, hãy gửi họ bản sao cập nhật mới nhất CV của bạn, cùng với thông tin về kĩ năng và kinh nghiệm bạn có. Đồng thời, hãy dành thời gian giữ liên lạc với họ và cập nhật cho họ tình hình tìm việc làm của bạn.

         Nên nhờ bao nhiêu người tham khảo

Trung bình, nhà tuyển dụng cần danh sách 3 người tham khảo, nên hãy có ít nhất 3 hoặc 4 người tham khảo sẵn sàng giúp bạn. Bạn cần cung cấp dư đề phòng trường hợp nhà tuyển dụng không liên lạc được với ai đó trong danh sách.

         Lập danh sách người tham khảo

Một khi đã có những người tham khảo, hãy lập danh sách với họ tên, chức danh và thông tin liên lạc của từng người tham khảo. Hãy in danh sách ra để mang vào vòng phỏng vấn và gởi đến nhà tuyển dụng nào đặc biệt yêu cầu bạn nộp kèm hồ sơ xin việc.

Đừng gởi khi không được nhà tuyển dụng yêu cầu vì có thể sẽ phản tác dụng và khiến bạn đánh mất cơ hội tìm việc làm.